StorKlas o LillKLas

Av Bud Fisher
tecknare Al Smith

1

Herrn i kön: Va menar ni me att krita ett kors på min rygg?

Lill-Klas: Bara för å komma ihåg min plats. Jag ska bara skaffa mej en cigarr, kommer strax.

2

Stor-Klas: Där går han, åttan, han ä oslagbar på 400 m. häck, å han kommer å vinna överläg set.

3

Lill-Klas. Oj, han tappa åttan

4

Lill-Klas: Hej där, ett ögnblick!

5

Lill- Klas: Märkvärdig människa, som

inte ens gitter vända sej om.

6

Lill-Klas: Men envis ä jag ska ha tag i honom

7

Lill-Klas: Hör ni inte människa!!