Rulle Rustibus

Av Axel Bäckman

1

I fred fick Rulle inte gå

för Frans, som ville honom klå.

2

Och Frasses näve, som vi se, mot Rulles nos flög ett, tu, tre.

3

Vår Rulle se’n med hämndfull håg flugfångare i hemmet såg.

4

Med denna gömd bakom sin rygg till Frasse gick han ut så trygg.

5

Mot Frasse, som till anfall gick, sitt vapen svängde han så kvick.

6

För att sig värja Frans log fatt flugfångaren - strax fast han satt.

7

Han nävarna ej strax fick loss, han kunde inte längre slåss.

8

Arg Frasse uti smeten slet, glad Rulle ifrån honom smet.