Micky mus

Av Walt Disney

1

Micky: Va i all världen ä de om?

Molly: Har du inte hört — Bela tala om de för mej — de ä Långben — han »itter i kurran —

2

Micky: Nej, va har han gjort ?

Molly: Vet inte. men kan du inte hjälpa honom ut. »ställa borgen eller nåt?

3

Micky: De ä klart, vi »ska gå dit å Iösa ut honom.
Molly: Å, »snälla nån, de här ä ju förfärligt.

4

Micky: Stackars» Långben. han har väl råkat i nåt klammeri och inte förstått hur han kulle klara sej ur det

Molly: Jag väntar här

5

Micky. Goddag, kommissarien, hur mycke är Långbens böter

Kommissarien: Femton kronor bara, men han ville inte betala, han vill visst hellre sitta av dom.

6

Micky: Kan jag få tala me honom, ett ögonblick Kommissarien: Vistt, visst, gå bara till andra ändan av korridoren

7

Långben: Si guddagen. Micky, du har väl hört varför jag fick tre dar här

Micky: Nej. va i all världen har du hittat på?

8

Långben: Nu ska du höra — du vet väl, att de va massmöte i rådhuset häromdan?

Micky: Jaja. men va har du me de å göra?

9

Långben: Hirr — hirr jag blev haffad för för argelseväckande beteende - - tihi — för å ha stört mötet å vatt full som en alika och spelat tosing — å. hirr — hirr —

Micky: Va a de får roligt me de då ?

10

Långben: Roligt? Dom dumma bylingarna kommer å bli utskrattade i hela sta‘n. dom tog ju fel person Ha — ha — ha —

Micky: Hö — hur —

11

Molly: Kors. kudde du inte få ut honom?

Micky: Jo. jag kunde, men —

12

jag hade inte hjärta å förstöra nöjet för honom.
Molly: Va pratar du för goja?
Nästa vecka Micky räddar kovan.