Karlsson Fataliteter

1

God morgon, direktören får jag besvära
ett ögonblick?

Jag har ont om tid
Vad är det frågan om ?

2

Jag har en nyslags försäkring,
som säkert skall
intressera direktören...

Tack öde nu ärden här
förmiddagen
förstörd

3

Det här är det absolut senaste
ifråga om försäkring.
Ett skydd mot alla tänkbara olycker

4

Till exepel som direktören skulle
bli påkörd av en dragkärra när direktören
cyklar.

Jag cyklar aldrig !

5

Man får dessutom ersättningvid alla
upptänkliga åkommer
Till exempel vatten i knäna,
plattfot ,tunghäfta, stamning-

Huhum!

6

Och det lämnas dubbel gottgörelse
vid död genom eldsvåda, översvämning
eller snöskred

7

I själva verket skyddar mot allt
vilket direktören själv kan övertyga
sig om

Kan det vara möjligt!

8

Ja, absolut!
Alla faror som kan hota
en modern människa är medtagna.

Hu-m

9

Men det står ingenting här om
att bli ihjältråkad- och det är den enda
faran som hotar mig just nu.

10

Jo visst, denna försäkring skyddarmot att
direktören automatiskt mot att bli
uttråkad så snart direktören
tagit den

11

Sutar jag att prata!

Får jag papperslappen

12

Mitt lungn är värt dubbla priset!